نكاتي در طراحي نما وجود دارد كه اگر رعايت شوند باعث زيبايي و جذابيت آن خواهند شد. در طراحي نما نبايد مانند گذشته فقط از يك نوع متريال و طرح استفاده شود. بهترين كار براي طراحي نما استفاده از طرح و متريال هاي تلفيقي ميباشد. نور پردازي يكي از عوامل تاثيرگذار در طراحي نما ميباشد كه باعث زيبايي دوچندان آن ميشود. نورپردازي با طيف رنگ گسترده وجود دارد كه براي هر بخش از ساختمان ميتوان يك نوع نورپردازي را به كار برد. به طور مثال ميتوان براي قسمت هاي بالايي نما از نور قرمز و يا سبز و بخش هاي پايينتر از نور سفيد استفاده نمود.